evangelie

zelfopofferende liefde

De centrale boodschap van het evangelie is dat God van ons houdt met een liefde die veel verder gaat dan de “I love you’s” uit de TV-series. Hij wil een relatie met ons. Hij heeft ons lief met een gevende liefde, een zelfopofferende liefde. De Bijbel leert dat God zijn zoon Jezus Christus voor ons opgeofferd heeft. Hij heeft Jezus Christus bewust laten kruisigen in onze plaats om de relatie met Hem weer te herstellen. Als je je probeert in te beelden wat het betekent om je enig kind te moeten opgeven, dan proef je een beetje van wat God voor ons heeft willen doormaken.

spons erover

Waarom was dit nodig? Als God liefde is, dan kan Hij toch alles wat een relatie met Hem in de weg staat gewoon met de mantel der liefde bedekken? Al onze fouten, al onze zonden, spons erover!
Stel je voor: een dronken chauffeur rijdt je aan, je bent ernstig gewond en voor de rest van je leven verminkt. Het komt –uiteraard– tot een rechtszaak. De chauffeur barst in tranen uit en belooft het nooit meer te zullen doen. De rechter besluit de zaak met “Oké dan, in dat geval: spons erover.“ Waarschijnlijk zou jij je niet bij deze uitspraak kunnen neerleggen en ga je onmiddellijk in beroep. De rechter spreidt hier wel een zeer grote mantel der liefde tentoon, maar de rechtvaardigheid is ver zoek. Zo’n ernstige feiten mogen niet zomaar ongestraft blijven!

dilemma

God is liefde en God is rechtvaardig. Beide eigenschappen zijn onlosmakelijk aan zijn Persoon verbonden. Hij wil de relatie met ons herstellen, maar daarvoor staan onze zonden in de weg. Die kan Hij niet zomaar over het hoofd zien zonder zijn rechtvaardigheid te kort te doen. God heeft dit dilemma zo opgelost: Hij geeft ons verdiende loon niet aan ons, maar aan zijn zoon Jezus Christus. De kruisdood van Jezus was niet één tragische toevalligheid in de geschiedenis, maar heel bewust gepland door God zelf. In het Oude Testament, honderden jaren voor Christus geboren was, liet God al neerschrijven: “Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem (Jesaja 53:5)”

Daarmee komt God tegemoet aan zijn rechtvaardigheid, want de feiten blijven niet ongestraft. En het is overduidelijk dat Hij ook tegemoetkomt aan zijn liefde. Welke andere reden dan liefde zou je kunnen hebben om je zelf op te offeren voor een ander?

goed nieuws

Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws: het beste en belangrijkste nieuws dat een mens te horen kan krijgen. Dit evangelie verkondigt dat de verzoenende dood van Jezus Christus, de opgestane Heer, de enige manier is om God in vrede, liefde en vreugde te leren kennen.

  • Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)
  • Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,  heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. (Efeziërs 2:4-5)
  • Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. (1 Johannes 4:10 )