ontstaan in Ninove

De eerste sporen van de huidige Evangelische Kerk Ninove dateren uit 1883. In de beginjaren is Louis Van der Smissen uit Ninove een leidend figuur en komt de kerk bijeen bij hem thuis. In de loop der jaren groeit de kerk gestaag en komt ze op verschillende adressen bijeen bij de leden aan huis, om in begin de jaren 1950 een stuk bouwgrond van de stad Ninove te kopen in de Elisabethlaan. Met manuele en financiële hulp van gelijkgezinden uit gans België en Nederland wordt het huidige gebouw opgericht en in 1957 in gebruik genomen. Sindsdien is het een zichtbaar teken van protestantse aanwezigheid in Ninove en omstreken.

In den beginne

Van de beginjaren van de Evangelische Christenen in Ninove is weinig bekend, maar duidelijk is wel dat de eerste 50 jaar nauw verweven zijn met Louis Van der Smissen, een geboren en getogen Ninovieter. Hij wordt opgevoed in een streng rooms-katholiek gezin en is van plan om pastoor te worden. Die plannen laat hij varen als hij in contact komt met een evangelist en een zogenaamde “Vergadering van Gelovigen” in Brussel. Een beweging zonder een hiërarchische structuur, die graag een voorbeeld wil nemen aan de manier waarop de christenen in het begin van de jaartelling hun christen-zijn beleefden en een groot belang hecht aan de Bijbel. De kerk bestaat aanvankelijk uit Louis Van Der Smissen en een paar familieleden en komt samen in de Stationstraat bij de ouders van Louis, om in 1888 te verhuizen naar het huis van Louis op de Burchtdam en later (1896) in de “Droguerie Van Der Smissen” in de Brusselstraat nr 17. Al vlug sluiten er zich nog enkele gezinnen aan. Namen als Barbé, Spinael, Croisé en Eeckhout duiken in de briefwisseling op. Later sluiten ook de families Taffijn, Van Der Elst en Impens zich aan.

De wereldoorlogen

Na de eerste wereldoorlog, begin jaren 1920 krijgt de kerk vastere vorm en zet ze een grootscheepse actie op in “zaal Herregodts”. Onderwijs uit de Bijbel en persoonlijke ervaring overtuigen de leden steeds meer van de liefde van God en ze willen en kunnen het goede nieuws van het evangelie niet gewoon voor zichzelf houden. Ze delen Bijbels en andere geestelijke lectuur uit aan belangstellenden en bezoeken mensen die het moeilijk hebben om hen te helpen. Begin 1940 verhuist de kerk nogmaals, dit keer naar de Leopoldlaan nr 8, bij een zoon van Louis Van Der Smissen. 

Een eigen huis, een plek onder de zon

Het aantal leden blijft toenemen en het huis wordt al gauw te klein. Al vlug rijst het idee om een gebouw te kopen of te bouwen om dat als kerkgebouw te gebruiken en uiteindelijk blijkt het mogelijk om een stuk bouwgrond van de stad Ninove te kopen. Met financiële steun van gelijkgezinden in België en Nederland lukt het om de droom te realiseren. In 1957 wordt het gebouw in gebruik genomen. In Ninove wordt het soms aangeduid als “de protestantse tempel” maar waar deze naam vandaan komt is onduidelijk. Vast staat dat het kerkgebouw een herkenbaar teken is van protestantse aanwezigheid in Ninove. 

Recente geschiedenis

Hoewel kinder- en jeugdwerking al lang een vaste plaats heeft, wordt er pas in 1993 besloten om over te gaan tot de bouw van een eigen plekje voor het jeugdige volkje. Zo kunnen de allerkleinsten tijdens de erediensten opgevangen worden in de crèche en krijgen de iets ouderen een programma aangepast aan hun leeftijd.